2015

2015-11-26 Piekary Śląskie – Ośrodek Kultury „Andaluzja”

2015-11-06 Prog the Night – Łódzki Dom Kultury

2015-08-23 Cieszanów Rock Festiwal